Cemil Tugay

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil TUGAY

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil TUGAY


Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.
İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.
1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.
1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

Özgeçmiş

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.
2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.
Evli, 2 si kız biri erkek, üniversite’de, lise’de ve ilkokul’da  öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Siyaset Ve Sivil Toplum Kuruluşu Geçmişi

 • 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.
 • 2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.
 • 2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı,  Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol başkanlığını yürüttü.
 • 2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Arge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı.
 • 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi’nde çalıştı.
 • 2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.
 • 2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda, STK ve Meslek odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.
 • Bu dönemde 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu.
 • 2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.

 • Başkanın Mesajı

  Tarihin ve coğrafyanın bağışladığı eşsiz güzellik ve birikimlerin üstüne, insan ve yaşam kalitesini ekleyen Karşıyaka, her açıdan benzersiz bir kenttir. Görevimiz bu tanıma yakışır bir yerel yönetim anlayışı ve uygulamalarıyla, Karşıyaka’yı gelecek kuşaklara onurla taşımak, bu uğurda bıkmadan çalışmaktır. Önümüzdeki beş yıl, bu duruşumuzu nitelikli ve kalıcı işlerle kanıtlamanın coşkusu ve kararlılığıyla yaşanacaktır.
  Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve büyük emanetimiz Zübeyde Hanımın çocukları olarak, çağdaşlıktan, akıldan, bilimden, sanattan ve bizi biz yapan değerlerimizden asla ödün vermeyeceğiz. Kaf Sin Kaf ruhumuz, yaşamı her alanıyla kucaklayan “Biz büyük bir aileyiz” bilincimiz ve demokrasiye sonsuz bağlılığımızla, aldığımız nöbete yakışmanın gayreti içinde olacağız. Şeffaflık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, üretimde ve paylaşımda tam eşitlik, yerel yönetim anlayışımızın önsözüdür.
  En büyük güvencemiz barışımız, samimiyetimiz, hoşgörü ve imece ruhumuzdur. Çağdaş kent ve kentlilik bilincimizle, emeğe, doğaya, bizi var eden renklerimize saygımızla genç kuşaklara örnek olacağız. Çünkü biz, Karşıyaka’nın onurlu tarihini bu bilinçle yazan nice değerin mirasçılarıyız. Hepsinin önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.
  Değerli hemşerilerimi bu duygu ve düşüncelerin paydaşlığına ve bu uğurda gösterilecek çabaların yol arkadaşlığına davet ediyorum. Karşıyakalılık Ruhu, ancak bu duruş ve çalışkanlıkla var edilip yaşanabilir.
  Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyor, sevgilerimi sunuyorum.
  Saygılarımla.

Başkanın Görevleri

Belediye başkanının görev ve yetkileri, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi ile belirlenmiştir.

Buna göre, belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Belediye başkanının görev ve yetkileri ise şunlardır:
 • Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
 • Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
 • Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
 • Meclise ve encümene başkanlık etmek.
 • Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
 • Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
 • Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
 • Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
 • Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
 • Belediye personelini atamak.
 • Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
 • Şartsız bağışları kabul etmek.
 •  Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
 • Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
 • Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
 • Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
5393 Sayılı Belediye Kanunu


Emoji ile Tepkinizi Sergileyin


Yorum Gönder

0 Yorumlar